Máy đánh chữ

  • Tapping Sharpener

    Máy mài băng

    Máy này có thể được sử dụng để mài tất cả các loại công cụ khắc thép và cacbua tốc độ cao có hình dạng như hình bán nguyệt hoặc côn ngược và các dụng cụ cắt một mặt hoặc biến thể. Đầu chỉ mục mài có thể hoạt động ở 24 vị trí để mài ở mọi góc độ và hình dạng. nó có thể được sử dụng để mài các máy mài cuối, máy khắc, máy khoan, máy cắt tiện và máy cắt bi mà không cần bất kỳ bước phức tạp nào bằng cách thay thế các phụ kiện đầu chỉ mục.

  • Tapping Machine

    Máy đánh chữ

    Meiwha Electric Tapping Machine, áp dụng hệ thống điện thông minh tiên tiến tốt nhất. Được sử dụng cho thép, nhôm, gỗ nhựa và khai thác khác.